сряда, 12 март 2014 г.

За клетвата, бюджета и въпросите без отговори

     „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на общината и да работя за тяхното благоденствие”.

      Припомняме клетвата, дадена от общинските съветници, в случай, че паметта на някои от тях е отслабнала. Неглижирането на обществените интереси, безотговорността и съмненията за обслужване на „ други” интереси и не на последно място информационното затъмнение за общинските сесии пораждат въпроси. И чакат адекватни отговори...

   
На заседанията на постоянните комисии бе разгледан бюджет с рамка 13 170 000 лв.Тези заседания бяха много на брой, с много предложения и дебати. По време на редовната сесия на ОбС от 26.02.2014г. се предложи от група общински съветници съвсем нов бюджет, с нова рамка 12 950 000лв. и то в противоречие с всички правила само в разходната му част.Как ще се изхарчат средствата от поименния капиталов списък и най-вече целевата субсидия за капиталови разходи, финансирана от държавния бюджет? Касае се за средства в размер на 200 000лв. за ремонт на улици. На комисиите се разгледаха и степенуваха няколко улици по значимост, неотложен ремонт и използвани от най-много граждани на общ.Септември, но аргументът „местоживеене” на общинския съветник Васил Петров надделя. Въпреки солидните аргументи на останалите 8бр. общ.съветници, че ул.“Гурко“ няма тази значимост, новосформирана група от 11бр. съветника, реши да гласува над 60 000лв. за чакълиране и асфалтиране на ул.“Гурко“ за сметка на ул.“Дунав“ и ул.“Хр.Ботев“. Лоби ли е това, г-да народни избраници?!

   
Така изглежда тавана на едно  читалище -
хората празнуват, на главите им тече!

Общината абдикира и от културата. Пари за неотложен ремонт на читалищата в селата Карабунар, Симеоновец и Варвара също няма, а тези институции са единствените места, където се провеждат културни мероприятия. Там се съхраняват традициите на народа, там живее българщината! Кой и защо неглижира това и с какво право? Спортът и културата би трябвало да са най-приоритетните точки в бюджета, защото възпитават децата, нашите и вашите деца, Уважаеми общински съветници. А това е абдикиране от бъдещето на общината!
  Припомнете си клетвата, г-да общински съветници. Слаби са резултатите за незнаещите. И нищожни за неможещите. А незнаещите и неможещите не абдикират- те просто не се „дипломират”- за следващия мандат...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Уважаеми гости, в случай, че не разполагате с Google профил, от падащото меню изберете опцията "Анонимен", след което публикувайте коментара си. Друг вариант е също от падащото меню да изберете "Име и URL адрес", да посочите такива и тогава да коментирате. Благодарим ви и ви желаем приятни и интересни мигове в нашия блог!