неделя, 8 януари 2017 г.

Кметът на Септември стана клиент на Окръжна прокуратура
Опитал се да заблуди и частен съдебен изпълнител


Кметът на Септември стана клиент на Окръжна прокуратура след жалба на 78 годишна жена от града. Данни за извършено престъпление по чл.282 от НК/Наказателния кодекс/ установява Районната прокуратура по повод постъпилата жалба от гражданката на общината. Дотук се стигна след поредното незачитане на Закона от кмета на общината Марин Рачев и нееднократното превишаване на правата, вменени му като кмет и длъжностно лице.
ПРЕДИСТОРИЯТА:
Наказателно постановление, изходящо от кмета Марин Рачев, С КОЕТО Е НАЛОЖЕНА ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000лв. за извършеното нарушение на  фирма ЕТ „Юана - Атанас Горянов - Надежда Горянова”, представлявана от Надежда Лазарова Горянова е обжалвано чрез наказващия орган Марин Рачев пред Районен съд – Пазарджик в законоустановения седемдневен срок, поради съществени пороци - в него липсват описание на времето и мястото на извършване на нарушението, доказателства, които го потвърждават. НО НА 08.11.2016Г., НАДЕЖДА ГОРЯНОВА ПОЛУЧАВА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ за сумата, дължима по горепосоченото Наказателно постановление.
Кметът Марин Рачев НЕ САМО ЧЕ СИ ПОЗВОЛЯВА ДА НЕ ПРЕПРАТИ ЖАЛБАТА на гражданката в законоустановения 7 дневен срок, НО И ПРАВИ ОПИТ ДА ЗАБЛУДИ ЧАСТНИЯ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ. На гърба на копието от него, изпратено до съдия - изпълнителя  има текст със съдържание, относно това, че същото е влязло в законна сила, Т.Е. ТВЪРДИ СЕ, ЧЕ НЕ Е ОБЖАЛВАНО. ПОД ТЕКСТА СТОИ ПОДПИСЪТ И ПЕЧАТЪТ НА РАЧЕВ, КОЕТО ВЪВЕЖДА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ЧАСТНИЯ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТНОСНО ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СИТУАЦИЯ - абсолютно незаконно и недопустимо действие, извършено от или със знанието на лице, заемащо публична длъжност по смисъла на закона - в конкретния случай - кмет на Община, което отделно от това осъществява и признаците на състав на престъпление. След изпратеното Уведомление до него изпълнителното производство е спряно. ПРИ ПРОВЕРКА В РАЙОНЕН СЪД ОТНОСНО ХОДА НА ОБРАЗУВАНОТО ДЕЛО, СЕ ОКАЗВА, ЧЕ ТАКОВА ЛИПСВА - НЕ СА ИЗПРАТЕНИ ДОКУМЕНТИТЕ ОТ НАКАЗВАЩИЯ ОРГАН /КМЕТА НА ОБЩИНАТА/.
За случая е сезирана и Районна прокуратура - гр.Пазарджик за проверка. Тя установява:
„Тъй като се съдържат данни за извършено престъпление по чл.282 от НК, цялата преписка на Районна прокуратура гр. Пазарджик ведно с жалбата и приложените материали на Надежда Лазарова Горянова следва да бъде изпратена на Окръжна Прокуратура гр. Пазарджик по компетентност.“ А чл.282 от Наказателния кодекс казва:
„Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, точка 6, или с поправителен труд.“
ИСТИНАТА, КОЯТО НЯМА АЛТЕРНАТИВА – фирма ЕТ „Юана - Атанас Горянов - Надежда Горянова”, представлявана от Надежда Лазарова Горянова имаше малък търговски обект – каравана, която се стопанисва от семейството на Иван Думбалаков от с. Бошуля - внук на Надежда Горянова. С нея се изхранваше семейството, което е с три деца. Кметът обаче реши, че Иван е от „вредителите“- от онези от нас, които „пишат“ и „вредителстват“ и „пречат“ /пречат да се вършат беззакония!/ и прекрати договора. Цяло лято тормоз над семейството! Кметът решава хорските съдби! В-к „Загорово“ вече публикува цялата история от прекратяването на Договора до входирането на жалбата в Районна Прокуратура гр. Пазарджик. И обещахме да следим ситуацията отблизо и  до самия и край.
И ЗАПОЧНА ДЕЙСТВИЕ ВТОРО:
Наш екип към днешна дата видя как ПРАТЕНИЦИ НА КМЕТА, част от администрацията, хукнаха да „спасяват положението“ , искайки лична среща със семейството. Дотук „со кротце, со благо“ - не става. Очакват ли се заплахи?!
Как изобщо кмет на Община може да си позволи подобни действия? Откога безцеремонното и на този етап БЕЗНАКАЗАНО нарушаване на ЗАКОНА, извършено от кмета Марин Рачев и прилежащия му „екип” е дейност в полза на обществото? Трябва ли да се толерира едно такова поведение или е нормално да получи една отрицателна оценка, тъй като е ОБЩЕСТВЕНООПАСНО?  Може би се чудите защо Кметът така смело, с чувство за безнаказаност нарушава ЗАКОНА, който е много по-голям от него?
Ето, в това е абсурдът - КАК Е ВЪЗМОЖНО КМЕТ НА ОБЩИНА ДА ЗАБЛУЖДАВА ДАЖЕ И ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ! КОЙ КМЕТ В БЪЛГАРИЯ СИ ПОЗВОЛЯВА ДА НАРУШАВА ВСЯКАКВИ РАЗПИСАНИ ПРАВИЛА, КОЙ СИ ПОЗВОЛЯВА ДА ИЗПОЛЗВА ВЛАСТТА ЗА РЕПРЕСИИ СРЕЩУ ГРАЖДАНИТЕ?!
 В това е абсурдът - кметската институция не е привилегия, тя е задължение!
Може ли кмет да ходи да сплашва хора, да клевети и оронва авторитети, да съсипва бизнеси и фирми, скрит зад твърденията, че някой му „пречи“ и „вредителства“?! КОЙ Е ИСТИНСКИЯТ ВРЕДИТЕЛ ЗА ОБЩЕСТВОТО?!
Ситуацията ще бъде следена отблизо, съвсем отблизо - дали държавните институции ще свършат отговорно своята работа, ще има ли отправени заплахи – така както към всички потърпевши досега.

Очаквайте продължение! Ние няма да се уплашим - от клевети, манипулации, заплахи, нито ще се предадем. И ще отстояваме правата на всеки човек в тази община, защото ние всички /народът/ сме суверенът - всичко зависи от нас!

сряда, 21 декември 2016 г.

Благотворителна продажба на календари

От 21-ви декември Гражданско сдружение „Загорово“ стартира благотворителна продажба на календари за 2017-та година. Те съдържат уникални снимки от историята на гара Септември – емблематична за развитието на нашия град. Всички събрани средства ще се предоставят за подпомагане на младите хора в община Септември, които съхраняват и популяризират българските традиции, показват красотата на фолклора и богатството на народното изкуство.
С тази кампания ние целим да допринесем за развитието на културата в общината, като активизираме промяна за по-пълноценен и по-добър живот на младите хора. Това е наша мисия и ние вярваме в нея! Вярваме, че с общи усилия ще подпомогнем създаването на по-активно и креативно общество, като съхраним и обогатим творческото и духовно развитие на младите хора.
Нека ги насърчим и дадем възможност да оставят своята следа в развитието на културата в община Септември!
Отпечатани са 1500 бр. тематични календара, като цената за 1 бр. е 2лв. Първоначално могат да се закупят на РЕП –а на жп гарата и в офиса на „Загорово“, а за останалите населени места информацията ще бъде своевременно актуализирана.

Три сдружения, обединени от една цел - да съхранят българското - на съвместна среща в гр. Септември