четвъртък, 17 септември 2015 г.

АКАД. ХРИСТОВИЧ – ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГР. СЕПТЕМВРИ

    Първа точка от редовната общинска сесия в залата на ОбС, гр. Септември, беше внесеното предложение от ГС „Загорово“, акад. Христович да бъде обявен посмъртно за почетен гражданин на Септември.
   Д-р Николай Йовчев, кандидат за кмет на община Септември, който ще бъде издигнат от Местна коалиция „Загорово 2015“, запозна всички присъстващи с приносa на акад. Христович към обществеността в тогавашното с. Сараньово.

 На 23 юни, преди 152 години, в Татар - Пазарджик се ражда акад.Георги Христович. В кр. на XIXв.- нач. на ХХ в., семейството заживява в с. Сараньово.
  Акад. Христович създава модерно за времето си селскостопанско имение, в което има винарска изба и склад, моторна мелница и прекрасна овощна градина.
 Много са заслугите на Георги Христович като учен, общественик, природолюбител и природозащитник, ловен деятел и др., но най- значителното му дело, безспорно е основаването и издаването на българското научнопопулярно списание „Природа“.
   Основател на ловното движение в България, акад. Христович е инициаторът за създаването на Първото ловно дружество в Септември, наречено „Ястреб“, още през далечната 1898г. През 1910г. той става и инициатор и пръв председател на читалище “Отец Паисий” в с. Сараньово. Към читалището функционира библиотека, всички книги са подарени от Г. Христович, като книжният фонд съдържал художествена литература, списание ”Природа” и др. Вероятно в началото на XXв. Г.Христович построява винарска изба и през 1906г. става инициатор за създаването на винарско потребително дружество. Според Чл.2 на Устава, цел на дружеството е „да приготвя качествени натурални вина и ракии от закупени от района гроздя; да осигури печалби на членовете си, да се бори с болестите по лозята, да търси пазари, да предпази обществото от употреба на фалшифицирани вина“.
 Акад. Георги Христович спасява от избиване десетки граждани от Сараньово през есента на 1923г. : „По време на въстанието през 1923г. властта праща армията в Сарамбей да арестува всички комунисти. Дядо Гого научава за това и заедно със сина си дядо Кольо, прибират всички заподозрени и семействата им в избата, храни ги и не допуска никой до тях. Праща телеграма до София в тяхна защита и с отговора посреща армията на гарата и спасява хората. Това ми го е разказвала Стояна Хайдучкина. Тя самата и семейството й са били в избата. И други хора са ми разказвали. Един Еринин човек ми казваше: „няма по-добър човек от дядо Георги, всички, които бяхме в избата ни спаси, излезе пред армията, какво е говорил не знам, но армията се върна“. /Спомени на Спаска Христович-съпруга на внука на акад.Христович-Георги.
  Георги Христович е един от основните дарители за гражданството на Сараньово и подпомага благотворителните дейности на училището /дн. СОУ„Христо Смирненски“/. Умира през 1926г. и е погребан в двора на църквата „Св. Вмчк. Харалампий“. Признателните съграждани, ловците и природолюбителите, му отдават последна почит със салюти . Поставят надпис на надгробната плоча, който гласи: „“Неуморим труженик на науката и общественото благо”. Благодарение на „Загорово“, на труда и ентусиазма,който положихме всички ние- признателните днес съграждани на именития учен и общественик, на 16.09. 2015г. акад. Георги Христович беше удостоен посмъртно за почетен гражданин на Септември в залата на ОбС с пълно мнозинство! Сред гостите в залата бяха и родственици на Христович. За да не превърнем гр. Септември в селище без история, памет и гордост! За да отдадем достойна почит на един живот за пример и подражание – в полза на науката и обществото!
 „ЧЕТЕТЕ И ЗНАЙТЕ, ЗА ДА НЕ БИВАТЕ ПОДИГРАВАНИ И УКОРЯВАНИ ОТ ДРУГИ ПЛЕМЕНА И НАРОДИ”, ПРИЗОВА ПАИСИЙ ПРЕДИ ВЕКОВЕ…НИЕ, „ЗАГОРОВО“, ЧЕТЕМ И ЗНАЕМ… И ПРОМЕНЯМЕ СВЕТА ОКОЛО НАС!

Внасяне на предложението

петък, 4 септември 2015 г.

Маларията в Сараньово

Една борба назад в историята, непримиримост и в крайна сметка успех! Забравихме ли да се борим? Факти от миналото на Септември в любопитен материал от нашия съгражданин Спасимир Пилев. Вижте:

    Наскоро се навършиха 50 години, от както Световната здравна организация признава България за държава ликвидирала маларията.

 Географското положение на Септември е благоприятствало развитието на маларийния комар, причинител на едно от най-разпространените заболявания в България. Селището е разположено в близост до поречието на река Марица между северните склонове на Западни Родопи и южните на Ихтиманска Средна гора (рида Ветрен, познат повече с името си от преди 1989 г. Еледжик ), както и близостта си до североизточния дял на Рила. Тази затвореност, стичащите се води от снеготопенето и дъждовете са причина за високите подпочвени води и акумулационната дейност на река Марица. За това свидетелства съставът на почвите и влаголюбивата растителност. Това съчетано с липсата на канализация и лошата хигиена са предпоставка за развитието на този вид комари, а с това и бързото разпространение на малария през летните месеци, което е характерно, както за тогавашно Сараньово, така и за селищата около него.
Маларията в България е ендемично заболяване от дълбока древност. Позната е сред населението като блатна треска. При преминаването си през българските земи френският изследовател Лайет пише: „Печална известност има долината на река Марица. В нея почти половината от населението боледува от блатна трска“. Маларията около река Марица е в тежка форма и представлява едно от големите бедствия за населението, не толкова с голяма смъртност (която е 1/1000), колкото с големият обхват на заразяване. Лечението на срещаната малария в нашия район – тридневна е било лесно, ако се реагира веднага с достатъчно количество хинин в продължение на няколко дни.
Разпространението на блатна треска зависи от географските условия и от хигиената на населените места. Среща се там, където има условие за развитие на комарите – реките често се разливат и наводняват големи пространства; почвата е глинеста и трудно инфилтрира (попива) или пък е мочурлива; около септични ями, чешми и кладенци се образуват локви, бари, гьолчета. Маларията е разпространена през април-октомври, когато средната месечна температура на въздуха е над 10,5 оС.
В нашия район е бил разпространен Големият малариен комар (Anopheles maculipenis), който достига дължина до 1 cm. Размножава се с яйца, които снася във водата. Това са плитки, застояли и бавнотечащи води. Такива са освен естествените водни басейни, също и локвите край селата, образувани от копане на пръст за кирпич, гьолища край чешмите и кладенците, вадите за поливане, най-вече при обрасването им с трева. На този вид комар му е необходимо малко вода. Може да снася яйцата си в съдове пълни с дъждовна вода – кофи, легени, каци, бъчви, корита. Те живеят близо до жилищата на хората, тъй като не могат да летят на големи разстояния – до 500-600 m. В района на Сараньово е характерен паразита Plasmodium malariae, причиняващ четиридневна малария, пренася се и се разпространява чрез охапване от маларийен комар. През 1922-1935 г. в района е разпространен Plasmodium vivax, причиняващ тридневна малария.
В миналото се е предполагало, че въздухът около блатата е вреден, вероятно от блатата излиза във въздуха нещо, което като се вдиша от хората предизвиква болестта. И самата дума малария в превод от италиански означава „лош въздух“. Други са смятали, че водата е носител на маларията. Според тях водата, която се пие от блатистите места съдържа причинителите на маларията. Трети са на мнение, че причинителите се крият в почвата на блатистите места и за това не бива да се разорават големи площи около тях.
Със закон в Османската империя се забранява нощуването около оризищата, които са развъдници на т. нар. блатна треска. Забранява се вкарването на добитък и коли със сено и слама в селищата след залез слънце, за да не се внасят комари от полето, които обичат да се роят около купи със сено. Също така се забранява и работата по стърнищата преди изгрев и след залез слънце, с което се цели предпазване на работниците от ухапванията на маларийния комар, който е активен през нощта.
В периода 1879-1883 с декрет на Генерал-губернатора на Източна Румелия се забранява сеенето на ориз въз основа на назначената от него комисия от лекари. Декрета гласи: „Оризосеенето е вредно, защото подпомага разпространението на маларията“. През 1888 г. се съставя първата комисия от лекари, администратори и инженери, които да се произнесат върху оризосеенето във връзка с маларията. От тогава започва писането на научни статии от лекари в медицински списания върху този въпрос. Всички се произнасят категорично против оризосеенето, което е причина за развитието на маларята в Пазарджишко.
В Татар-Пазарджишка околия в периода 1905-1907 г. са прегледани 2246 болни от малария, което е повече от 20% от всички заболявания.
На 4 май 1910 г. с Указ № 21 се утвърждава „Правилник за борба с маларията“, който предвижда образуването на маларийни райони, включващи една или повече административни околии с цел провеждане на борба с маларията. Раздава се безплатно хинин и се вземат мерки срещу комарите.
След Първата световна война заплахата от малария постоянно расте. През 1919 г. е издаден закон за борба с маларията, с който се създава инспекторат по маларията към Дирекция народно здраве. Създава се монопол на хинина и фонд за борба с маларията.
Със заповед на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 1920 г. се обявяват маларичните общини и села в България. Сред тях са:
• Силно маларични – Злокучене, Ковачево, Лозен
• Средно маларични – Бошуля, Виноградец, Ветрен дол, Септември, Карабунар
• Слабо маларични – Ветрен, Славовица, Семчиново, Варвара
През 1941 г. д-р Иван Боров издава книгата „Маларията и борбата с нея в Българските държавни железници и пристанища“, в която представя същността на болестта, начините на пренасянето й, признаците на заболяването и борбата с маларията. В две приложения се дава упътване за устройството на здравословни лагери за работници по железопътните линии, както и официални нареждания във връзка с борбата против малария. В книгата е включена и ценна информация за гара Сараньово, която е дадена за пример за полезна инициатива с голям мащаб и с добри последици в оздравяването й. Гарата е разположена в заблатена местност и дълго време е огнище на силна малария. Службата в тази гара си е наказание за персонала. Предприетите оздравителни дейности – засаждане на чинари от вида хибриден (яворолистен) чинар (Platanus hybrida) през 1917 г. и прокопаване на отводнителен канал по инициатива на районния лекар на гара Пловдив д-р Васил х. Велев, извършени от ведомството и подпомогнати от Главна дирекция на народното здраве, са довели до оздравяване на терена, превръщане на блатото в приятна и прохладна чинарова гора около гарата и изчезване на комарите, а с тях и на маларията.
През 1942-1943 г. страната е обхваната от голяма маларийна епидемия, което налага приемането на нов закон за борба с маларията през 1943 г.
По-късно към Министерство на народното здраве се създава отдел за борба с маларията. Отпускат се значителни средства за лечение и химиопрофилактика с хинин, арален и палудрин; за борба с комарите; за хидромелиоративни дейности по блатата, мочурищата и каналите. През 1944-1945 г. България е поделена на седем маларийни зони. Сараньово попада в равнинно-речната зона, която се характеризира с висока средномесечна температура на въздуха и продължителен период на предаване на маларията, който продължава около четири месеца (юни-септември). Противомаларийната служба към Министерство на народното здраве се състои от 21 станции и 16 подстанции. Сараньово е към противомаларийната станция в Пазарджик. За унищожаване на ларвите се прилага обработката на анофелогенните водоеми с парижка зеленина и газьол. За борба с комарите се прилагат пиретрови препарати, обработката се извършва през лятото и зимата. Използват се и механични средства. През 1949 г. се въвежда в употреба дихлоро-дифенол-трихлороетан (ДДТ).
Последният случай на малария в България е регистриран през 1961 г., а Световната здравна организация официално признава България като страна с ликвидирана малария през юли 1965 г. И до днес всяка година се регистрират случаи на малария в България, но тя се „внася“ от тропическите страни.
Спасимир ПилевМалкото село, в което се случват големи по дух неща

Клуб на „Загорово“ се откри официално в с. Бошуля с изложба на картини на местна художничка.
  Валентина Банева, родом от с. Бошуля, подреди 40 платна в новия клуб на Сдружение „Загорово“. Инициативата е на координаторката ни за Бошуля Гинка Балабанова. Уютната зала трудно побра многобройните гости, приятели и съмишленици на Сдружението.
    Лъчезарната Валентина Банева поздрави всички присъстващи и сподели, че там, където думите на писателя не стигат, художникът продължава с четка и ...сърце. „Какво е животът без хубава песен, книга, картина?!“, усмихнато попита художничката.
  „Горда съм, че откриваме клуба на „Загорово“ с тази изложба на бошулско момиче“, сподели Гинче Балабанова.
  Това е второ събитие за село Бошуля. Местни и гости наскоро се насладиха на Първи фестивал на традициите – празник уникален и неповторим, защото в традициите е съхранено българското, там е кодирана идентичността на нацията, пазим ли своите традиции - ще опазим навеки и българския дух.
 
 Големи по дух неща се случват и в малките села, когато има сърцати хора, които да полагат основите на добри инициативи. А съмишлениците и членовете на „Загорово“ са част от едно голямо сърце, което тупти и работи за хората!


След прекъсване от 25 години, Карабунар отново има футболен отбор.

За да разберем повече за този дългоочакван момент за жителите на селото, се обръщаме към човека, който създаде и организира футболния клуб и който по ирония на съдбата не роден в Карабунар. Това е президентът на ФК „Карабунар” Иван Каменарски.
 - Как ви хрумна да направите футболен отбор?
 Това не е мое хрумване, а необходимост за всяко населено място, която трябваше да бъде забелязана от други хора. За мен е непонятно, как никой не го е направил толкова години. Вярно е, че това е свързано с много добра организация и намирането на средства, но това са преодолими трудности. Когато имаш желание и план за работа, а в моя случай и подкрепата на един страхотен екип от сдружение „Загорово“ нещата се случват много бързо. На 6 септември, след прекъсване от четвърт век, отбор на Карабунар ще играе отново във футболните първенства. Изказвам благодарност на всички жители от селото, които станаха съпричастни, както и на футболистите от старата генерация, които активно участват в започнатото. Радвам се, че местни фирми като „АПИД“ 2000 и „Вила Терес“, изявиха желание да помогнат на отбора.
- Какви са очакванията за сезона?
  В Карабунар има добри футболисти, но заради безхаберието в тази област те са ангажирани от други клубове. Интересно е, че тези момчета не само няма да могат да ни помогнат, но някои от тях ще играят срещу нас. Аз съм реалист и нашите цели през този сезон са да поставим основите. Много от момчетата в отбора ще играят за първи път на стадион. Това не е причина да се предаваме. Знам, че ще бъде трудно, знам, че ще има загуби, но и знам, че ще продължим напред и ще изградим отбора на Карабунар.
-  Ти не си родом от Карабунар, а се раздаваш за селото? Мина много време откакто живея тук и това е мястото, където ще остана. Както всички жители на Карабунар, така и аз се чувствам част от селото и имам интерес в него да се случват хубави неща. За да изграждаш, да помагаш, да постигаш добри резултати - не трябва да си родом от мястото, където живееш. Това е характер и ценностна система. А и аз отдавна се чувствам карабунарец- защото тук е моето бъдеще!

„Кажете "Не" на телефонния измамник !”

                    Инициатива на Гражданско сдружение „Загорово”
   Телефонните измамници продължават да притесняват възрастните хора. Чули плача на скъп човек в слушалката те забравят да действат разумно, забравят прагматизма и са готови на всичко за да помогнат на близките си. През изминалата година Сдружение „Загорово“ стартира лекции на тема „Кажете „Не“ на телефонния измамник!“, които се проведоха в пенсионерските клубове в няколко от селата на община Септември.
 Тази година, полезната инициатива на „Загорово“ продължи и в останалите населени места. На 19.08.2015г. лекция на тема, как да се предпазим от телефонни измами, се проведе и сред жителите на с. Славовица. Мероприятието е изключително на доброволни начала и с неизменната подкрепа и съдействие на г-н Димитър Джоков – специалист, с дългогодишен опит в МВР. Възрастните хора имаха възможност да видят голям брой примери, които предизвикаха техните реакции и множество коментари. „ Когато ви се обади по телефона непознат глас, моля ви, спомнете си днешната лекция”- с този призив се обърна г-н Джоков към хората в залата на пенсионерския клуб. След интересна мултимедийна презентация, г-н Джоков отговори на всички въпроси и изрази увереност, че показаните примери и разписаните правила за действие в подобни случаи ще предотвратят нови измами. ”Ако тази среща помогне на поне един възрастен човек да избегне измама, то нашата работа е свършена” – заяви лекторът. Гражданско сдружение „Загорово” продължава полезната инициатива и в останалите селища на община Септември.
    Според официалната статистика на МВР, измамите на територията на общинната от началото на годината са едва две. Изключително горди сме с факта, че заслугата за намаляване на измамените хора е изключително на „Загорово“ и на г-н Димитър Джоков, като част от екипа на Сдружението!
 Добрите начинания винаги дават и добър резултат!

Госпожа Соня Комсийска:

Това е детската площадка в с.Карабунар - резултат от идеята дошла от група жители на селото и по инициативата на сдружение "Загорово".В бр.15 от 18.08.2015г. на Общински вестник "Септември" в статията "Мандатът - от опитите за дискредитация до реализирането на проекти за милиони левове" е отбелязано, че това е дело на Общината.Като жител на с.Карабунар и даваща идеята за тази площадка държа да отбележа, че това не е ВЯРНО.Да има връзка с общината - мястото е общинско - и толкова.Нищо повече.Това е вестник, който се чете от жителите на цялата община.Нека в него да бъдат публикувани само истински факти и събития - НЕ СИ ПРЕПИСВАЙТЕ неща, които не са извършени от ВАС!Ние жителите на с.Карабунар сме възмутени от тази публикация, защото вложихме много труд и с помощта на сдружение"Загорово" и по-точно със средствата но сдружението тази площадка е факт - ОБЩИНАТА НЯМА НИЩО ОБЩО С ТОВА!!!

След 400 години - история и чудна приказка… с продължение

   Благодарение на Сдружение „Загорово“, през изминалата година жителите на с. Алино стъпиха на карабунарска земя след почти 400 години. История, родова памет и мечта се превърнаха в реална приказка.
  Легендите и историята разказват, че през 1633г. от с. Алино, Самоковско става едно голямо преселване на българи в Карабунар. Според очевидци, при разчистването на местните гробища около 1970 г. е намерен камък, на който с „църковен шрифт” пишело: „Тук почива Кара Стоян войвода, който в лето Господне 1633-то изведе селяните от Алино и ги засели тук”. През същата тази 1633 г. голям пожар изпепелява Алино. Това може би е също една от причините, довела до слизането на шопите по тези земи и трайното им заселване тук. Че селяните слезли от Самоковско, личало и по тогавашния говор на местното население, което говорило със специфично шопско окончание. Според проф. Батаклиев, до началото на XX в. са били запазени и родствените връзки.
  Времето, обаче, заличава тези връзки, заличава корените, спомените и паметта. За да не угасне историческото ни минало и родовата памет, Гражданско сдружение „Загорово”, съвместно с читалище „Възраждане”, с. Карабунар, организираха през изминалата година голям празник на читалището, на който гостуваха жители на с. Алино, в лицето на Женска фолклорна група.
  Тази година, жителите на с. Алино поканиха карабунарци на традиционния си събор, който се проведе на 29 август. Един автобус и един бус потеглиха в ранния съботен следобед към Самоков и с. Алино, отново с неизменната подкрепа на „Загорово“. Великолепното представяне на ФТА „Карабунарци“, емоциите и топлите прегръдки между алинци и карабунарци, сълзите и вълненията, бяха запечатани завинаги - в сърцата!
  Да издирим родната история, да не угасне родовата памет, да превърнем една стара мечта на жителите на Алино и Карабунар в реална приказка - това го можем само ние - „Загорово“!    
Само ние можем да строим подобни пътища - от историческа памет и дух, от традиции и човечност – запечатани с паметта българска. А тези пътища са неразрушими, те са вечни - като корените и родната ни история!


петък, 19 юни 2015 г.

1546,19 лв. е събраната сума от кампанията на „Загорово“ в помощ на Ивайло Миленков

         За да постигнем максимален успех при набирането на средства в помощ на Ивайло от гр. Септември, Сдружение „Загорово“ осъществи няколко благотворителни изяви- ревюто „XXв.- Голямата промяна в света на жените-Модата“, Денят на детето в гр. Ветрен, продажба на календарчета, разпродажба на детските рисунки от конкурса „България, моята мила родина“. Събраните средства са на обща стойност 1546, 19лв., които тази сутрин бяха преведени по сметката за лечение на детето. Благодарим за активната съпричастност към благородната кауза на всички граждани от община Септември, на работниците от ВРЗ, на отец Иван Василев от гр. Стамболийски и на неуморните доброволци от „Загорово“. Пожелаваме на малкия Ивайло успешна рехабилитация, щастливо детство и много късмет!
                   

сряда, 10 юни 2015 г.

ПРОГРАМА ЗА 23 ЮНИ - ДЕН НА АКАД. ГЕОРГИ ХРИСТОВИЧ


  •  Начало: 9.00часа в кафе-сладкарница „Загоре” – мултимедийна презентация за индивидуално запознаване с живота и делото на акад. Георги Христович 
  •  Изложба от лични вещи и книги на акад. Георги Христович 
  •  18.30 часа – среща разговор на тема „Акад.Христович – един живот за природата, знанието и развитието на с.Сараньово/дн. гр.Септември/ 
  •  През целия ден ще тече подписка в подкрепа на идеята за обявяването на акад. Христович за почетен гражданин на гр.Септември
           
 На срещата ще присъстват родственици на акад. Христович.

ПОДПИСКА ЗА ОБЯВЯВАНЕТО НА АКАД. ГЕОРГИ ХРИСТОВИЧ ЗА ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СЕПТЕМВРИ

ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „ЗАГОРОВО” ВЪЗКРЕСЯВА СПОМЕНА 
ЗА АКАД. ГЕОРГИ ХРИСТОВИЧ,
КАТО ОБЯВЯВА 23 ЮНИ ЗА ДЕН НА ИМЕНИТИЯ НИ СЪГРАЖДАНИН
         
На 23 юни 2015г. се навършват 152 години от рождението на
акад. Г. Христович, наш съгражданин, известен учен орнитолог, основател и дългогодишен редактор на списание „Природа”, инициатор за създаването на Българския ловен съюз... Приносът на акад.Христович и неговото семейство за развитието на икономиката, обществения живот и гражданското общество на гр. Септември от края на ХІХ до 50те години на ХХ век са безспорни. Гражданско сдружение „Загорово” СТАРТИРА подписка за обявяването на акад. Христович за почетен гражданин на гр.Септември и КАНИ всички желаещи граждани от града и общината да се включат в нея и да посетят кафе-сладкарница „Загоре” на 23.06.2015г, където могат да научат повече за живота на академика и да се включат в подписката.


неделя, 24 май 2015 г.

ЧЕСТИТ ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ !

                 Уважаеми съграждани, 24 май е скъп празник за сърцето на всеки българин !
         Днес отдаваме почит на Азбуката и създателите и, Първоучителите – Константин-Кирил Философ и Методий ! Почитаме ги за това, че чрез нея ни дадоха ключът към знанието, пътят за оцеляването, поривът за успех !
      Според писателя Йордан Вълчев, в глаголицата Солунските братя са кодирали послание и благословение за народа ни – да ни води в трудния път на развитието ни, да ни дава сила и кураж !
      Гражданско сдружение „Загорово” Ви честити празника с Кирило – Методиевото послание, дошло до нас чрез глаголицата:


     ПОМНЕТЕ БУКВИТЕ! РАЗБИРАЙТЕ ДУМИТЕ !
 ДОБРЕ Е ДА ЖИВЕЕТЕ СМЕЛО НА ЗЕМЯТА, ТАКА  КАКТО ХОРА, /вие самите/ МИСЛИТЕ ! 
ТОЙ/Бог е/ НАШ/ият/ ПОКОЙ/нашето упование, нашата душевна хармония/!
 ИЗРИЧАЙ СЛОВОТО СМЕЛО И ТВЪРДО! ЛЕТЕТЕ,  ХВЪРЧЕТЕ,/но/РАЗМИСЛЯЙТЕ/се/, ВЪРВЕТЕ, РАСТЕТЕ,  ПОБЕЖДАВАЙТЕ И МРАВКАТА И ПЛАНИНАТА!
 И ТИ МЪЖЪТ, И ТИ ЮНОШАТА, И ВИЕ ХОРА ИМАЙТЕ РАЗУМ, ПОСОКА И ЗДРАВОМИСЛИЕ! СЛАВА! НАПРЕД!

четвъртък, 21 май 2015 г.

ОБЯВА

     
От 25.05.2015 година Агенция по заетостта стартира нова процедура по приемане на заявки по Проект ”Нова възможност за младежка заетост” Схема 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 “МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” Работодателите могат да заявяват работни места за стажанти/обучаващи се по време на работа по Проекта във всички сфери на икономиката, с изключение на селското, горското и рибно стопанство. Работодателят посочва в Заявката за стажуване/обучение по време на работа за всяка позиция: - длъжност, - код по НКПД; - брой работни места; - място на работа (адрес на работното място); - изисквано образование (приложимо е за лица, които кандидатстват за стажуване) - допълнителни умения - кратко описание на дейностите при изпълнение на длъжността. Работодателят извършва подбор измежду насочените от дирекции “Бюро по труда” безработни лица за заемане на заявеното работно място за стажуване/обучение по време на работа. За допълнителна информация: Дирекция „Бюро по труда”-Септември, телефон 03561/20-56

сряда, 20 май 2015 г.

"Плодове от кривата круша" Горан Йонов

        На 15 май, по инициатива на Гражданско Сдружение „Загорово” бе представена книгата на Горан Йонов „Плодове от кривата круша”.
   Топло и радушно посрещнаха септемврийци своя именит съгражданин, а той с готовност отговаряше на въпросите им. Книгата предизвиква безспорен интерес с двадесет и четирите си „истории”, подредени в разделите „Оптмистичен реквием за Българския преход”, „Роден край”, „Съдбата, която чука на вратата”, „Антропология на разузнаването”, „Госпожа чужбина”, „Интердисциплинарни възгледи на един заместник–министър”.
    Погледът на автора върху широката палитра от теми, по които пише е добронамерен, на моменти ироничен, или всеопрощаващо весел. До „под кривата круша сме”, но от това обобщение не лъха песимизъм, а очакването да намерим верния път.
  Между Стайнбековото прозрение ”Много по тъмно става, когато светлината угасне, дори по-тъмно, отколкото преди да бъде запалена” и забележката, че „Уродливият Ричард ІІІ може да е рекламно лице на нашия преход”, г-н Йонов дава възможност на читателите си да се замислят и за своя житейски път, за това как личната ни съдба се свързава с историческите превратности в съдбата на България.

  Вечерта премина в непринуден разговор на различни теми, хубавото вино с етикет – корицатана книгата/оригинално хрумване на автора/ довърши вкусът на смислено прекарана вечер. Съветът на автора „ Пишете, защото не знаете какво ще излезе, ако не излезе нещо хубаво, оставете го на наследниците Ви, но ако се появи приятно четиво – издайте го! И в двата случая – писаното слово остава, иначе всичко изчезва.”

ОБЯВА

За вас работодатели 
 Агенция по заетостта Дирекция „Бюро по труда” – Септември Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. май 2015 г., както следва:
 
 Насърчителни мерки за заетост и обучение Средства в лв. 1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29 г. възраст ( чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ). 3735,50 Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7- дневен срок от публикуване на обявата - до 28.05.2015 година включително. Допълнителна информация може да се получи в
Дирекция „Бюро по труда” – Септември, бул. „България” № 19, тел. 03561/20-56.

ПОКАНА

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – ГР. СЕПТЕМВРИ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА
 Дирекция Бюро по труда гр. Септември 
 уведомява работодателите, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица. По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията. В Програмата могат да се включат: - работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта. - работодатели от публичния сектор -държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности. Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ по Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg . Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7 – дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Септември, бул. „България” № 19, тел. 03561/2056 Краен срок за приемане на документи – 28.05.2015 г.

неделя, 17 май 2015 г.

Един ден на Алекс Серсемски българската пост модерна журналистка

В навечерието на 24 май - четиво за усмивка и размисъл


Език   свещен на моите деди

Преди много време, някъде през 60-те години на миналия век, когато българския език току-що беше започнал да се обновява, далеч от  своето модернизиране и съвременното му иноватиране, във вестник „Стършел” по повод започващите езикови нововъведения имаше чудесен надпис: „Език свещен на моите деди, язък за тази дето ги роди”. Какво ли би казал този остроумен шегаджия днес, ако беше се запознал дори само с  Един ден на Алекс Серсемски,  българската пост модерна журналистка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Алекс Серсемски – беше пост модерна журналистка в една българска пост, пост модерна медия.
            Нейният мейн таргет беше чистотата на пост модерния български език. Алекс беше диипли инволвира на в своя таргет. Прекарваше часове в Уеба. Следеше блогове, изучаваше  трендове,  участваше във форуми, партисипираше в дискусии. Чатеше, лайкваше, хейтваше. Беше по-скоро лайкър отколкото хейтър. Но се изправяше срещу всеки инвейзор в българския пост модерен език. Като онези старци от БАН, одобрили само половината от нейния пост модерен вокабюлер. Маргинализираше, сегрегираше, дискриминираше, инкриминираше.
            Създаваше репортажи за прайм тайм на телевизията. Публикуваше сам тайм съобщения в Уеба. Пишеше ени тайм за жълтия вестник.
     Съпортваше бранда на медията и брандираше всички нейни ивенти. Инициираше  началото им, мотивираше задвижването им и финализираше техния край.    Влагаше много креативност в творчеството и креираше творчески хитове. Наблюдаваше мониторинги и мониторингваше наблюдения. Промотираше подтикването и подтикваше промоциите.. Беше фен на почитателите си и почиташе феновете си. Менаджираше управлението на своя стаф и управляваше второто ниво на мениджмента. Вярваше в тим билдинга, но разчиташе на боди билдинга.
            Днес Алекс беше супер бизи. Предстоеше й бизнес трип. Както винаги Алекс беше във Уеба.
-    О ,Май Год, вече е лейт афтънун! – възкликна Алекс.  Кликна тук, кликна там. Клоузна всички сесии и излезе от офиса. Както обикновено, влезе в близкия фаст фуд, за да хапне хем енд егс с яйце или лънчови митчета.    
        На път за дома  се отби в любимия си марков Гащи магазин. Избра си подходящ кейжуьл ъндеруеър. Показа своята гащи кард. Получи страхотна редукция  Излезе хепи и не забеляза как се озова в къщи. В къщи свари само дядо Сандьо. Родителите   казваха, че носи неговото име. Дядо Сандьо беше старец с бистър ум и Алекс много го обичаше. Само дето горкият нищо не вдяваше в пост модерния български.
-        Дядо, какво правиш?
-        Вечеря, чедо, вечеря.
-        Губиш си времето. Сега навсякъде предлагат толкова хубави неща.
-        Така е, чедо, така е много са и се са убави. Само, дето не стават за ядене.
      Алекс преглътна забележката на дядо си. Явно й липсваха следобедните чатове и дискъшъни. 
-        Дядо, утре пътувам в бизнес трип. Трябва да представя две презентации, да партисипирам в пет панелни дискусии, а после съм заета с 3 уърк шопа.
-        А, бе, то дядовото биваше ли толкова път да биеш за трима шопа? И овде си ги имаме. Верно, не са сите фърк, ала би могла да найдеш.
-        Не, бе, дядо , то е нещо друго..... – започна да обяснява Алекс –Важното е, че имам опън бизнес тикет. Осигурява ми място в ени клоузд флайт. Чекирах се два пъти в Уеба и сега  хванах трипа в ръцете си.
      Дядо Сандьо  премигна няколко пъти. Това за бизнеса беше ясно, Другите думички звучаха странно, някои даже неприлично. Ала те младите сега какво ли не говорят?!
-        О, М. Г. – простена Алекс – времето за слипинг вече тече. Така ще пропусна сутрешния си джогинг. Гуд пайт дядо!
      Дядо Сандьо се замисли. Много му се щеше да отговори на внучката си с някаква завързана думичка, каквито тя толкова много знаеше. Или както би казала Алекс –да отговори в нейния стайлинг.  Дядо Сандьо помисли, помисли, па си спомни нещо. Стори му се подходящо.
-        Айде, чедо, СЕРВУСТ ! 


                                                                                                                  Юри Атанасов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


    

 
           
           


понеделник, 4 май 2015 г.

ХХ ВЕК – ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА В СВЕТА НА ЖЕНИТЕ – МОДАТА

Една от основните цели на Гражданско сдружение „Загорово” е опазване и съхраняване на културно-историческото наследство, възраждане на културните традиции и ценности. Хората от община Септември се отзоваха на призива ни „ Да отворим старите скринове” и от там заедно с ценните книги, документи и снимки, изскочиха и прекрасни дрехи. Така се роди идеята да отворим една по-различна страница от миналото и да представим ХХ ВЕК – ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА В СВЕТА НА ЖЕНИТЕ – МОДАТА, като припомним модните акценти и модните икони на изминалото двадесето столетие. Вечерта бе посветена на промяната в модата и манталитета на жената от ХХ век – миналият, но толкова близък до нас период.
Това направихме с мултимедийна презентация, след която започна истинското дефиле с автентични облекла от 1900г. до 1999г. Модели бяха момичетата от Фолклорен танцов ансамбъл „Ковачево”, с ръководител Петър Петров. Те показаха двадесет и пет тоалета.
В залата бе обособен кът с мебели от 1940г. и гостите ни се насладиха на възстановка на дамска сбирка „ На вишновка и бяло сладко” . „Почерпихме” присъстващите със стара градска пазарджишка рецепта за ликьор от вишни от началото на века, предоставена ни от снахата на г-жа Таня Методиева, потомка на стария търговски род Житарови. Във вишновката се използват популярните ориенталски подправки индийско орехче, канела, ванилия и карамфил.
Вечерта бе разнообразена със стихове на Елисавета Багряна и популярни български естрадни песни в изпълнение на Симона Божилова.
Интересът на публиката бе предизвикан от тоалетите от началото на века, които се отличават с изисканост и стил, а ревюто, както е редно, завърши с облекло от трите най- важни момента в живота на българката от ХХ век – ученичка, абитуриентка и булка. Смях и аплодисменти предизвика домакиня, преди да излезе на неделна разходка.
Надяваме се, че гостите на ревюто забавлявайки се, научиха забавни факти и истории, насладиха се на модната естетика на нашите баби и прабаби, а ние от „Загорово” им подарихме приятни мигове и незабравими впечатления.

понеделник, 27 април 2015 г.

Група ентусиасти почистиха гробищния парк в Карабунар


 Почистването бе организирано на 24 април от инициативен комитет при пенсионерски клуб „Вяра“ , със съдействието на Гражданско сдружение „Загорово“ и с подкрепата на Община Септември. На нашата молба за помощ, бързо и адекватно откликнаха кметът на Общината г-н Петър Бошев и секретарят- г-н Атанас Танев. Идеята за почистване на гробищния парк бе вследствие на една публикация във вестник „Загорово“ , бр.3., „Почиват ли в мир покойниците на Карабунар?“, в която г-жа Караиванова от пенсионерския клуб в селото, тревожно алармира: “ Това е най- неугледният и запустял гробищен парк, който съм виждала някога!“. Инициативата веднага бе подкрепена от Иван Каменарски от с. Карабунар, който пък намери съдействие от Сдружение „Загорово“. И неизпълнимото стана факт! Всички знаем, че една птичка пролет не прави, а ние доказахме нещо съвсем просто и елементарно- че с много ентусиазъм и желание, всяка добра идея можем да превърнем в реалност, като намерим съмишленици, които да се включат в инициативата. Колкото и да сме различни един от друг, колкото и да сме инакомислещи, има моменти в които трябва да се обединим в името на нещо малко по-голямо от нас самите- сега и за в бъдеще, затова го има и Сдружение „Загорово“. А когато намериш последователи, когато всички заедно поискаме промяна, дори и без тежка техника и много пари, само тогава идеите си заслужават- защото са общо дело! Какво по-силно доказателство за това, че ставайки част от нещо по-голямо, не губиш своята уникалност и способност да мислиш, а демонстрираш способността да избираш. Ние избрахме да се обединим още веднъж около една добра идея!


вторник, 21 април 2015 г.Април 1876 година и родният крайПреди 139 години, на днешния ден избухва Априлското въстание. С гордост отбелязваме факта, че хората от сегашната Община Септември участват активно в порива към свобода на народа ни. И оставят следа в историята- трайна и незабравима.
На 14 април 1876 година Георги Бенковски решава да свика общо събрание на всички дейци в местността Оборище. Там присъстват и делегати от нашия край- от Бошуля- Митър Стоянов и Пено Митров, от Славовица-Георги Станчев, от Кара-Мусал- Стоян Пенчев, от Ветрен- Георги Цветков, Георги Лютаков, поп Димитър Марков, Георги Бельовски, от Карабунар –Атанас Георгиев Бечев.
По-късно Захари Стоянов ще напише за депутатите във Великото народно събрание в Оборище: „Моите оборишки депутати са ангели, най-честните, идеални личности измежду народа, единствените възнаграждения и дневни пари на които бяха: грозната бесилка и заптийския камшик. Подобни депутати българският народ няма да види вече, докато свят пребъде!"
На 20 април 1876г. въстанието е провъзгласено. Военният съвет избира правителство от 12 членове в най-хубавата сграда в града - къщата на хаджи Лукови. Избрани са помещения за временното правителство, над портала се развяло революционното знаме. Околните сгради са отчуждени и превърнати в леярна за куршуми и складове за муниции.
На 21 април, осем села пристигат в Еледжик с жени деца и цялата необходима покъщнина. В местността „Гьола” се събират въстаници от Кара Мусал / Виноградец/,Славовица, Сърт Харман и Дере Харман /Долно и Горно Вършило/. Въстаниците избират военен съвет от Войвода, помощник и съветници.
На същия ден, при вестта за въстанието, забиват черковните камбани и във Ветрен. Поп Димитър Лютаков ходи по къщите от врата на врата и говори:...”свърши се гответе се за кърваво хоро…
Ето какво разказват спомените от този паметен ден:
„Отишлите по-полето се прибраха, към пладне върволица от народ, коля, добитък се насочи към Белово.Когато се намираха източно от Аканджиево, някой изкрещя: „бошибозуци нападат кервана“. Поп Петър, с кръст в едната и ятаган в другата ръка, тича последван от стотина ветренци, въоръжени с коси, брадви, сопи, бягайки да посрещнат нападателите.... На 22април, по пладне, бехме в Сестримо“. Когато Бенковски се връща по обратния път от Белово, четата спира във Ветрен. Той заповядва да пресекат телеграфните жици, в селото нямало почти никой. Войводата Бенковски се запътил към Еледжик с около сто четници. По-късно, Хасан паша напада с войска беззащитното и изоставено село. Двеста къщи стават жертва на пламъците. По брутален начин биват пленен, плячкосани и изгорени цял ред села.... „В Сарамбей имаше войска, която излови повече от 50 въстаника от Белово, закарали ги в Сарамбей, били ги, горили ги, обесвали ги полумъртви, останалите ги тикнали в затвора в Татар Пазарджик, а някои ги изпратили на заточение.“
Изгорени са стотици къщи във Виноградец, Ветрен, Горно и Долно Вършило, Славовица. Многобройни са убитите, ранени и измъчвани- Пано Динков, Атанас Чопанов, Атанас Шутев, Атанас Пачов, Ангел Шахънов, Стамен Пачов, Никола Караджов, Анчо Караджов, Малин Джукелов, Коле Джукелов, Панко Бодров, Трифон Коев,Тодор Коев, Георги Дерменджийски, Ангел Мангаров, Кула Мангарова, Митър Матов, Атанаса Аджова, Иван Дойчев, Митър Аджов, Кошо Вълчов, Гето Пилюв, Ангел Радин, Лазар Бараков, Атанаска Бингарова, Рада Татерова, Кръстана Баракова, Стоян Чолев, Стоица Киприн, Стоян Цветков, Ангел Влайков, Митър Гюндуров, Стоян Владов, Кръстю Весалинов, Трендафила Христоскова,Тодор Кусеров, Янаки Кюрията, Гено Сърбинов, Христо Петкин, Митър Поплювков, Вълчо Чипилов, Пено Кочмаров, Мария Кочмарова, Лазар Клисаров, Гроздан Ялчков, Георги Папукчията, Митър Углешов, Катерина Ненова, Пено Караджов, Иван Церовченеца и много други.
Най-малкото, което можем да направим като потомци са тези редове и разбирането, че с героизма и решителността си участниците от нашия край в Априлските събития ни изпращат послание, което ни завещават - за вярата, себеотрицанието и пожертвованието, в името на Свободата.
Поклон пред паметта на всички, дали живота си за свободата на България!
Статията е изготвена по инициатива на нашия съгражданин Борислав Раков

Георги Лютаков, участник в Априлското въстание и депутат от III Велико народно събрание       сряда, 15 април 2015 г.

"Красота, сътворена от ръцете на баба" в ЦДГ, гр. Ветрен

Красотата около нас, не е плод само на днешния ден, НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, я носим в душите си от баби и прабаби. Остава само да се замислим как да я запазим и предадем на следващите поколения. Гражданско сдружение „Загорово” полага усилия за опазване и съхраняване на културно-историческото наследство, възраждане на културните традиции и ценности. В тази посока бе и днешното гостуване в ЦДГ гр.Ветрен, по покана на директора г-жа Йорданка Лютакова. Малките палавници гледаха с интерес презентацията „Красота, сътворена от ръцете на баба”. Докоснаха се до истински предмети от бита на миналото, забавляваха се истински, облечени в оригинални стогодишни детски носии. Любопитство и интерес се четеше в детските очи, трепетните им ръчички бързаха да докоснат тъкани и шевици, а за нас остана удоволствието да покажем тази красота и да накараме децата да помислят с любов за хората, сътворили тази красота. Така се възпитава патриотично чувство – на малки стъпки и с много обич и възхищение!

сряда, 25 март 2015 г.

Размисли за статията „Бюджет 2015г. на Община Септември в годината на местните избори”


От Борислав Раков

Да! Бюджетът на общината се съставя, съгласно изискванията на Закона за публичните финанси. Но трябва да отговорим на модерния днес въпрос, а именно въпросът КОЙ ? Кой състави този бюджет с /„кух обем”, който води до дефицит/? Кои общински съветници дадоха своя глас за бюджет 2015 г. водещ нашата община  към нищета и бедност?
Освен цитираните принципи в статията бих добавил и още няколко, съгласно изискванията на чл. 20 от ЗПФ.
1. отчетност и отговорност - публичните финанси се управляват по начин, който гарантира отчетността и отговорността на разпоредителите с бюджети;
2. икономичност - придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване дейността на бюджетните организации при спазване на изискванията за качество на ресурсите;
3. ефикасност - постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване дейността на бюджетните организации;
4. ефективност - степента на постигане целите на бюджетните организации при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от тяхната дейност;
5. прозрачност - създаване на възможност за информираност на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация за макроикономическите и бюджетните прогнози, до данни относно текущото изпълнение на консолидираната фискална програма, както и за използваните методологии/допускания, залегнали при тяхното изготвяне;
6. устойчивост - поддържане на текущи нива на приходите и разходите без риск за платежоспособността на държавата или за способността за покриване на задължения в дългосрочен план;
7. законосъобразност - спазване на приложимото законодателство, на вътрешните актове и на договорите.
            Спазени ли са тези принципи при изготвянето на Бюджет 2015г. на община Септември??? Отговорът е НЕ.
            Съгласно чл. 84 от ЗПФ Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет по показателите  със съдействието на кметовете на кметства  на базата на:
1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с общините, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 83, ал. 2 от ЗПФ;
2. указанията по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4 от ЗПФ;
3. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони;
4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;-има ли такива задължения нашата община?
5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;
6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;
8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;
9. други оценки и прогнози.
            Кметът на общината организира и съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината, съгласно изискванията на чл. 82 от ЗПФ.
 В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:
1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз - по основни показатели;
2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;
3. приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет;
4. финансите на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;
5. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.
Тази бюджетна прогноза трябва да е три/3/ годишна.
Направено ли беше това в нашата община? Кой ти мисли три година напред.Ние дори не знаем какво ще правим утре.Свърши ли си добросъвестно, компетентно и с грижата на добър стопанин нашият Кмет задълженията си в качеството си на  съставител на Бюджета за 2015г. на нашата община ?Той е ръководителя, той носи управленската отговорност.
"Управленска отговорност" е задължението на ръководителите на организациите  да осъществяват всяко свое действие, спазвайки принципите за добро финансово управление, законосъобразност и прозрачност, включително да се отчитат за действията си и резултатите от тях пред тези, които са им възложили управленската отговорност.
 "Добро финансово управление" е изискването публичните средства да се разходват и управляват икономично, ефективно и ефикасно.Бюджет 2015 г. дава ли възможност за спазване принципите за добро финансово управление???
За дълга.
Може ли днес някой да каже с категорична точност колко са точно задълженията на нашата община- пет/5/ млн. лв., шест /6/ млн.лв. или друго число.Дори да вземем малкото число това се равнява на 40% от годишният ни бюджет!!!Какъв е рискът новият Кмет и общинските съветници да започнат управлението си есента със запорирани сметки на Общината?-1%,10%,20%,50%,80% .
            Общинският дълг е дългът, определен съгласно регламент на съвета/ЕО/ №479/2009 от 29 май за прилагане на протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към договора за създаване на Европейската общност, който се поема и изплаща от общинския бюджет.Той се формира от емисиите на общински книжа, дълга поет с договори за общински заеми, дълга на общинските предприятия по чл.52 от Закона за общинската собственост, изискуеми общински гаранции, безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до въстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от ЕС, задълженията по търговски кредити и финансов лизинг над две години.
Да се прави разлика с понятията „Задължения за разходи”-това са наличните към съответния отчетен период парични задължения за разходи, с изключенията на задълженията за разходи на персонал, пенсии, лихви по дълга/включително по гарантирания от държавата и от общините дълг/, за дънъци и др. публични вземания и „нови задължения за разходи”-това за паричните задържения за разходи, които възникват през текущата година, независимо от това ДАЛИ СА ПЛАТЕНИ, с изключение на задълженията за персонал, пенсии, лихви по дълга, за данъци и др. публични вземания.Съгласно ЗПФ максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
Общинския съвет одобрява и размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година.  При приемането на отчета на бюджета за 2014г. да се установи   размера на просрочените  задължения  разплатени от текущата /2014 г./ Има или няма разплатени такива просрочени задължение и спазва ли се изпълнението на общинския бюджет за 2014г. от кмета на общината,съгласно изискванията на чл.122 от ЗПФ. Ако има- колко са разплатени.Ако няма- как ще се поеме отговорността за неспазването на закона.В бюджет 2015 г .е определен  размерът на просрочените задължения от 2014
г. - 1 201 669,00 лв. които трябва да бъдат разплатени от бюджета за 2015г. съгласно план-график.Много стриктно трябва да се следи от общинските съветници и местната общност  спазва ли се план-графика за обслужване на просрочените задължения.
Колкото до „кухите обеми”-това е дълголетна традиция в нашата община.Бюджет 2015г. НЕ е изключение.  За първи път имаме такова драстично увеличение на „фиктивни приходи”- от такси; др. услуги и права, предоставяне от общината;разпореждане с общинско имущество.Драстичното увеличение е процентно отразено в статията.
Всичко това се правеше години наред за да нямаме отрицателно бюджетно салдо-„да вържем бюджета”.Лъжехме се взаимно- кметове, общинските съветници и данакоплатци.Льжите днес излизат наяве- огромен бюджетен дефицит  и никой незнаещ точно колко общински дълг има нашата община.Това е така защото отрицателното бюджетно салдо се финансира със заем.Лесно се взима, но трудно се връща.Още по-лесно е пък да не се плаща.Но идва времето когато кредиторите ще си поискат парите/блокиране на сметките/Да му мислят следващите управници, които ще изберем  есента.

Стигнахме и до приемането на бюджета. Приема се от Общинския съвет или по-точно казано от общинските съветници. Общинският съвет се състои от 21 бр. Общински съветници.Не е гласуван единодушно, както е написано в статията.Съгласно решение №1004 от 16.02.2015г. на Общинския Съвет, бюджет 2015г. е приет със 13 гласа от присъстващите 16 бр. общински съветници.Само трима общински съветници са имали смелостта да кажат НЕ на един бюджет с фиктивни приходи, с огромни финансови задължения,неизпълним по отношение на приходите, без перспективи за благополучие,обричащ ни на бедност.

събота, 21 март 2015 г.

БЮДЖЕТ 2015. НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ В ГОДИНА НА МЕСТНИ ИЗБОРИ

КАКВО Е ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ?
     Това е нормативен документ, с който се приемат всички приходи и всички разходи на Общината, съгласно Закона за Държавния бюджет на Република България и Постановление № 8 от 16.01.2015г. за неговото изпълнение и Закона за Публичните Финанс, който измести Закона за Общинските Бюджети.
Трябва да знаем, разработването на бюджета е сложен процес и не се съставя спонтанно. Първо се изготвя дългосрочна прогноза 2015-2017г., след това Проектобюджет и накрая
Бюджета.

 Бюджета се съставя изцяло на основание Закона за Публичните Финанси /чл.82/- модерен закон, който изисква публичност и прозрачност. Общинският бюджет е визитката на Общината. Като част от Държавния бюджет, трябва да се подчинява на три основни принципи:  Провеждане на политика за финансова стабилност.
 Ефективно усвояване на европейските фондове.
 Предприемане на действия за оптимизация на административната структура.
 Важните моменти за Общинския бюджет са следните:
 1.Това е последна година за приключване на проектите от стария период и общината ще трябва да осигури съфинансиране.
2.Изборна година
 3.Година между два програмни периода.
 4.Поредна година със загуби на приходи и повече поети ангажименти.
5.Невъзможност за поемане на дългосрочен дълг.
Бюджетът на Общината се приема с решение на Общинския съвет, след публично обсъждане и разглеждане от всички комисии. Също така, когато се изготвя Общинския бюджет, както Общинска администрация, която го предоставя в Общински съвет, както и общинските съветници, трябва да са запознати с всички нормативни документи /закони, наредби и правилници/, касаещи бюджета. Така например:
 1.Съгласно Закона за Държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Постановлението за неговото изпълнение, се определят какви видове приходи постъпват и за какви разходи ще се разходват в Общинския бюджет.
 Приходите са два вида: Собствени и Субсидия от Централния бюджет.
- Собствените приходи са Данъчни и Неданъчни./Ето защо много пъти се казва , че Бюджета е на данъкоплатеца и всеки гражданин трябва да участва в неговото планиране./ Те се използват за издръжка на местните дейности.
- Субсидия от Централния бюджет – това са сумите , които са осигурени от Държавата за т.н.Държавни дейности.
  Планираните разходи в Общинския бюджет са необходими за заплати и издръжка на 9 бр. функции :
 - Общинска администрация
 - Отбрана и сигурност
 - Образование
 - Социални дейности
 - Здравеопазване
 - БКС дейности
- Култура
 - Други дейности по икономиката
- Друго финансиран
2.Съгласно Закона за Общинския Дълг, се определя размера на общинския дълг, който не може да бъде повече от 15 % от общата сума на Собствените приходи и Общата изравнителна субсидия/получава се от Републиканския бюджет за подпомагане на местните дейности/ по последния изпълнен отчет.
 3.Законът за публичните финанси е закона по който се съставя, приема и изпълнява Бюджета, който е годишен финансов план на Общината и Баланс между получените Приходи и извършените Разходи. Съгласно този закон, максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината не могат да надвишават 30 на сто от средногодишните разходи за последните четери години.
 Бюджетът на Общината се публикува на интернет страницата на Общината в срок до 10 работни дни след приемането му от Общинския съвет.
БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2015 Г.В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ:
 Приетият бюджет е 12 650 000, 00 лв./дванадесет милиона, шестотин и петдесет хиляди лева/ Когато се изготвя бюджет, освен че се спазват всички нормативни документи, много важно е да се има в предвид изпълнението на Бюджета за предходната година/което трябва да бъде база/, ако няма структурни промени.
 В Община Септември първо е приет Бюджета за 2015 г. , а на следваща сесия Отчет за 2014г./“Каруцата пред коня“/. След като Общинския съвет не е бил запознат с изпълнението на Бюджета за 2014г. как така с мнозинство прие Бюджета за 2015г. Как ще даде отговор на данъкоплатеца, че приходите няма да покрият разходите през последното тримесечие на годината. Или както казваме експертите, Бюджетът е приет с „кух обем“, който води до ДЕФИЦИТ.
1.Данъчните приходи за 2015 г. са запазени спрямо тяхното изпълнение през 2014 г. 2.Неданъчните приходи са завишени със 164 %./в стойност - 1 117 492,00 лв./.Това ще изиграе лоша шега на събираемостта на приходите.
При получени приходи през 2014 г. от продажби на активи 347 486,00 лв., за 2015г. са заложени 1 288 230,00 лв.-увеличението е почти четири пъти / 371 %.
 3.Трансферите са намалени спрямо изпълнението през 2014г., но през годината ще се получат допълнителни в зависимост от политиката на държавата.
4.Увеличени са временните безлихвени заеми със 761 хил.лв. Тези средства могат да се получат от средства по проекти, но трябва и да се върнат или по - точно да се вложат в дадения проект. Това не е сигурен приходоизточник на бюджета.
5.Много интересни са приходите, заложени като Финансови активи планувани за 2015г. са
 1 757 952,00 лв. при изпълнение на същите за 2014 г. – 437 798,00лв./със 400% в повече/.
От къде ще дойдат според разчетите на Общинска администрация, гласувани от Общинския съвет:
- получаване на дългосрочни заеми от банки – 250 000,00 лв.
 - погасяване на краткосрочни заеми от банки - /-/ 41 445,00 лв.
 -получаване на краткосрочни заеми от страната-1 600 000,00 лв.
 -получаване на дългосрочни заеми от страната – 550 000,00 лв.
 -погасяване на дългосрочни заеми в страната- /-/ 600 603,00 лв.
 -гаранции и депозити за връщане - /-/ 96 340,00 лв.
-средства от преходен остатък за училищата – 350 593,00 лв.
Общо ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА Е 2 013 205,00 лв. Дефицитът е обвързан с Общинския дълг. Защо? За да се покрие дефицита или недостига се ползват кредити. Да, но има законови разпоредби за тях:
Първо: През изборна година, не се позволяват дългосрочни кредити.
 Второ: Съгласно Закона за Общинските финанси,се планира дълг не повече от 15 % върху Собствените приходи и Изравнителната субсидия. През 2014 г. те са в размер на 820 хил. лв. А заложения дълг в Бюджет 2015 г.е два милиона и тринадесет хиляди лв./сбор от няколко вида дългосрочни и краткосрочни заеми и други суми/, което е завишено почти три пъти. Няма нужда да се коментират разходите - те са равни на приходите, разпределени са по функции, но през 2015 г. с този приет Бюджет, няма да се осигурят необходимите приходи за покриване на разходите и ще се формира още по-голям дефицит спрямо 2014 г. В Отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2014г., предоставен на Общинския съвет за разглеждане и приемане, Просрочените задължения са 3 397 444,00 лв .Очакваните задължения, съгласно така приетия бюджет ще бъдат около 1 200 000,00 лв. или общо с останалите в края на 2014 г. ще достигнат 4 597 444,00 лв.през 2015 г. Ето, толкова ще дължим за годината, уважаеми съграждани! Според изложеното по-горе / на основание Отчет 2014 г и Бюджет 2015 г./ предоставени от Общинска администрация и гласувани от Общинският съвет, последното тримесечие на 2015г. няма да има необходимите приходи, планувани в новия бюджет за покриване на необходимите разходи.
С Бюджета за 2015г. е приет и Поименен списък за Капиталовите разходи за 2015 г. Те са
30 817 511,00 лв.- два бюджета и половина на Община Септември.
Източниците за финансиране са следните:
1.Собствени приходи/ако се изпълнят/- 890 839.00 лв.
2.Целева субсидия/тя е сигурна/ - 413 000,00 лв.
3.Финансирани проекти - 550 000,00 лв.
4.Други - 29 023 272,00 лв.
 Какво значи други? Това са суми, които не са гарантирани. За тях трябва да се работи много. Но опасното е, че ще се подпишат договори с изпълнители след провеждане на Обществени поръчки и няма да има средства за разплащане. До тук! Да мисли Общинска администрация, която е изготвила Бюджета , Общинският съвет, който го е гласувал единодушно и новият кмет през следващия мандат. Също и ние, обикновените граждани, които не сме проявили интерес при обсъждането на този Бюджет.