неделя, 24 май 2015 г.

ЧЕСТИТ ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ !

                 Уважаеми съграждани, 24 май е скъп празник за сърцето на всеки българин !
         Днес отдаваме почит на Азбуката и създателите и, Първоучителите – Константин-Кирил Философ и Методий ! Почитаме ги за това, че чрез нея ни дадоха ключът към знанието, пътят за оцеляването, поривът за успех !
      Според писателя Йордан Вълчев, в глаголицата Солунските братя са кодирали послание и благословение за народа ни – да ни води в трудния път на развитието ни, да ни дава сила и кураж !
      Гражданско сдружение „Загорово” Ви честити празника с Кирило – Методиевото послание, дошло до нас чрез глаголицата:


     ПОМНЕТЕ БУКВИТЕ! РАЗБИРАЙТЕ ДУМИТЕ !
 ДОБРЕ Е ДА ЖИВЕЕТЕ СМЕЛО НА ЗЕМЯТА, ТАКА  КАКТО ХОРА, /вие самите/ МИСЛИТЕ ! 
ТОЙ/Бог е/ НАШ/ият/ ПОКОЙ/нашето упование, нашата душевна хармония/!
 ИЗРИЧАЙ СЛОВОТО СМЕЛО И ТВЪРДО! ЛЕТЕТЕ,  ХВЪРЧЕТЕ,/но/РАЗМИСЛЯЙТЕ/се/, ВЪРВЕТЕ, РАСТЕТЕ,  ПОБЕЖДАВАЙТЕ И МРАВКАТА И ПЛАНИНАТА!
 И ТИ МЪЖЪТ, И ТИ ЮНОШАТА, И ВИЕ ХОРА ИМАЙТЕ РАЗУМ, ПОСОКА И ЗДРАВОМИСЛИЕ! СЛАВА! НАПРЕД!

четвъртък, 21 май 2015 г.

ОБЯВА

     
От 25.05.2015 година Агенция по заетостта стартира нова процедура по приемане на заявки по Проект ”Нова възможност за младежка заетост” Схема 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 “МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” Работодателите могат да заявяват работни места за стажанти/обучаващи се по време на работа по Проекта във всички сфери на икономиката, с изключение на селското, горското и рибно стопанство. Работодателят посочва в Заявката за стажуване/обучение по време на работа за всяка позиция: - длъжност, - код по НКПД; - брой работни места; - място на работа (адрес на работното място); - изисквано образование (приложимо е за лица, които кандидатстват за стажуване) - допълнителни умения - кратко описание на дейностите при изпълнение на длъжността. Работодателят извършва подбор измежду насочените от дирекции “Бюро по труда” безработни лица за заемане на заявеното работно място за стажуване/обучение по време на работа. За допълнителна информация: Дирекция „Бюро по труда”-Септември, телефон 03561/20-56

сряда, 20 май 2015 г.

"Плодове от кривата круша" Горан Йонов

        На 15 май, по инициатива на Гражданско Сдружение „Загорово” бе представена книгата на Горан Йонов „Плодове от кривата круша”.
   Топло и радушно посрещнаха септемврийци своя именит съгражданин, а той с готовност отговаряше на въпросите им. Книгата предизвиква безспорен интерес с двадесет и четирите си „истории”, подредени в разделите „Оптмистичен реквием за Българския преход”, „Роден край”, „Съдбата, която чука на вратата”, „Антропология на разузнаването”, „Госпожа чужбина”, „Интердисциплинарни възгледи на един заместник–министър”.
    Погледът на автора върху широката палитра от теми, по които пише е добронамерен, на моменти ироничен, или всеопрощаващо весел. До „под кривата круша сме”, но от това обобщение не лъха песимизъм, а очакването да намерим верния път.
  Между Стайнбековото прозрение ”Много по тъмно става, когато светлината угасне, дори по-тъмно, отколкото преди да бъде запалена” и забележката, че „Уродливият Ричард ІІІ може да е рекламно лице на нашия преход”, г-н Йонов дава възможност на читателите си да се замислят и за своя житейски път, за това как личната ни съдба се свързава с историческите превратности в съдбата на България.

  Вечерта премина в непринуден разговор на различни теми, хубавото вино с етикет – корицатана книгата/оригинално хрумване на автора/ довърши вкусът на смислено прекарана вечер. Съветът на автора „ Пишете, защото не знаете какво ще излезе, ако не излезе нещо хубаво, оставете го на наследниците Ви, но ако се появи приятно четиво – издайте го! И в двата случая – писаното слово остава, иначе всичко изчезва.”

ОБЯВА

За вас работодатели 
 Агенция по заетостта Дирекция „Бюро по труда” – Септември Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. май 2015 г., както следва:
 
 Насърчителни мерки за заетост и обучение Средства в лв. 1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29 г. възраст ( чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ). 3735,50 Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7- дневен срок от публикуване на обявата - до 28.05.2015 година включително. Допълнителна информация може да се получи в
Дирекция „Бюро по труда” – Септември, бул. „България” № 19, тел. 03561/20-56.

ПОКАНА

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – ГР. СЕПТЕМВРИ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА
 Дирекция Бюро по труда гр. Септември 
 уведомява работодателите, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица. По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията. В Програмата могат да се включат: - работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта. - работодатели от публичния сектор -държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности. Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ по Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg . Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7 – дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Септември, бул. „България” № 19, тел. 03561/2056 Краен срок за приемане на документи – 28.05.2015 г.

неделя, 17 май 2015 г.

Един ден на Алекс Серсемски българската пост модерна журналистка

В навечерието на 24 май - четиво за усмивка и размисъл


Език   свещен на моите деди

Преди много време, някъде през 60-те години на миналия век, когато българския език току-що беше започнал да се обновява, далеч от  своето модернизиране и съвременното му иноватиране, във вестник „Стършел” по повод започващите езикови нововъведения имаше чудесен надпис: „Език свещен на моите деди, язък за тази дето ги роди”. Какво ли би казал този остроумен шегаджия днес, ако беше се запознал дори само с  Един ден на Алекс Серсемски,  българската пост модерна журналистка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Алекс Серсемски – беше пост модерна журналистка в една българска пост, пост модерна медия.
            Нейният мейн таргет беше чистотата на пост модерния български език. Алекс беше диипли инволвира на в своя таргет. Прекарваше часове в Уеба. Следеше блогове, изучаваше  трендове,  участваше във форуми, партисипираше в дискусии. Чатеше, лайкваше, хейтваше. Беше по-скоро лайкър отколкото хейтър. Но се изправяше срещу всеки инвейзор в българския пост модерен език. Като онези старци от БАН, одобрили само половината от нейния пост модерен вокабюлер. Маргинализираше, сегрегираше, дискриминираше, инкриминираше.
            Създаваше репортажи за прайм тайм на телевизията. Публикуваше сам тайм съобщения в Уеба. Пишеше ени тайм за жълтия вестник.
     Съпортваше бранда на медията и брандираше всички нейни ивенти. Инициираше  началото им, мотивираше задвижването им и финализираше техния край.    Влагаше много креативност в творчеството и креираше творчески хитове. Наблюдаваше мониторинги и мониторингваше наблюдения. Промотираше подтикването и подтикваше промоциите.. Беше фен на почитателите си и почиташе феновете си. Менаджираше управлението на своя стаф и управляваше второто ниво на мениджмента. Вярваше в тим билдинга, но разчиташе на боди билдинга.
            Днес Алекс беше супер бизи. Предстоеше й бизнес трип. Както винаги Алекс беше във Уеба.
-    О ,Май Год, вече е лейт афтънун! – възкликна Алекс.  Кликна тук, кликна там. Клоузна всички сесии и излезе от офиса. Както обикновено, влезе в близкия фаст фуд, за да хапне хем енд егс с яйце или лънчови митчета.    
        На път за дома  се отби в любимия си марков Гащи магазин. Избра си подходящ кейжуьл ъндеруеър. Показа своята гащи кард. Получи страхотна редукция  Излезе хепи и не забеляза как се озова в къщи. В къщи свари само дядо Сандьо. Родителите   казваха, че носи неговото име. Дядо Сандьо беше старец с бистър ум и Алекс много го обичаше. Само дето горкият нищо не вдяваше в пост модерния български.
-        Дядо, какво правиш?
-        Вечеря, чедо, вечеря.
-        Губиш си времето. Сега навсякъде предлагат толкова хубави неща.
-        Така е, чедо, така е много са и се са убави. Само, дето не стават за ядене.
      Алекс преглътна забележката на дядо си. Явно й липсваха следобедните чатове и дискъшъни. 
-        Дядо, утре пътувам в бизнес трип. Трябва да представя две презентации, да партисипирам в пет панелни дискусии, а после съм заета с 3 уърк шопа.
-        А, бе, то дядовото биваше ли толкова път да биеш за трима шопа? И овде си ги имаме. Верно, не са сите фърк, ала би могла да найдеш.
-        Не, бе, дядо , то е нещо друго..... – започна да обяснява Алекс –Важното е, че имам опън бизнес тикет. Осигурява ми място в ени клоузд флайт. Чекирах се два пъти в Уеба и сега  хванах трипа в ръцете си.
      Дядо Сандьо  премигна няколко пъти. Това за бизнеса беше ясно, Другите думички звучаха странно, някои даже неприлично. Ала те младите сега какво ли не говорят?!
-        О, М. Г. – простена Алекс – времето за слипинг вече тече. Така ще пропусна сутрешния си джогинг. Гуд пайт дядо!
      Дядо Сандьо се замисли. Много му се щеше да отговори на внучката си с някаква завързана думичка, каквито тя толкова много знаеше. Или както би казала Алекс –да отговори в нейния стайлинг.  Дядо Сандьо помисли, помисли, па си спомни нещо. Стори му се подходящо.
-        Айде, чедо, СЕРВУСТ ! 


                                                                                                                  Юри Атанасов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


    

 
           
           


понеделник, 4 май 2015 г.

ХХ ВЕК – ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА В СВЕТА НА ЖЕНИТЕ – МОДАТА

Една от основните цели на Гражданско сдружение „Загорово” е опазване и съхраняване на културно-историческото наследство, възраждане на културните традиции и ценности. Хората от община Септември се отзоваха на призива ни „ Да отворим старите скринове” и от там заедно с ценните книги, документи и снимки, изскочиха и прекрасни дрехи. Така се роди идеята да отворим една по-различна страница от миналото и да представим ХХ ВЕК – ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА В СВЕТА НА ЖЕНИТЕ – МОДАТА, като припомним модните акценти и модните икони на изминалото двадесето столетие. Вечерта бе посветена на промяната в модата и манталитета на жената от ХХ век – миналият, но толкова близък до нас период.
Това направихме с мултимедийна презентация, след която започна истинското дефиле с автентични облекла от 1900г. до 1999г. Модели бяха момичетата от Фолклорен танцов ансамбъл „Ковачево”, с ръководител Петър Петров. Те показаха двадесет и пет тоалета.
В залата бе обособен кът с мебели от 1940г. и гостите ни се насладиха на възстановка на дамска сбирка „ На вишновка и бяло сладко” . „Почерпихме” присъстващите със стара градска пазарджишка рецепта за ликьор от вишни от началото на века, предоставена ни от снахата на г-жа Таня Методиева, потомка на стария търговски род Житарови. Във вишновката се използват популярните ориенталски подправки индийско орехче, канела, ванилия и карамфил.
Вечерта бе разнообразена със стихове на Елисавета Багряна и популярни български естрадни песни в изпълнение на Симона Божилова.
Интересът на публиката бе предизвикан от тоалетите от началото на века, които се отличават с изисканост и стил, а ревюто, както е редно, завърши с облекло от трите най- важни момента в живота на българката от ХХ век – ученичка, абитуриентка и булка. Смях и аплодисменти предизвика домакиня, преди да излезе на неделна разходка.
Надяваме се, че гостите на ревюто забавлявайки се, научиха забавни факти и истории, насладиха се на модната естетика на нашите баби и прабаби, а ние от „Загорово” им подарихме приятни мигове и незабравими впечатления.