сряда, 26 февруари 2014 г.

Най-накрая приеха бюджета на община Септември за 2014 г.

Одисеята по разглеждането, обсъждането и приемането на бюджета на община Септември за 2014 г. най-накрая достигна своя край. На заседание на общинския съвет, провело се на 25 февруари (вторник), след няколко направени в последния момент орязвания на разходи, бюджетът придоби краен вид от около 12 953 000 лв. С 11 гласа „за”, 3 гласа „против” и двама „въздържали се” бе приета тази финална сума, с която приключиха двуседмичните дебати и спорове между съветниците и общинската администрация. На заседанието бяха разгледани и задълженията на общината, които в този момент възлизат на почти 4,5 млн. лв

Първоначално предложената от администрацията сума на бюджета бе в размер на 13 171 000 лв., но по време на заседанието тя претърпя известни промени. Още в началото на сесията председателят на комисията по социална политика и обществено здраве д-р Николай Йовчев посочи, че главното притеснение на съветниците не е било съставянето на бюджета, а неговото изпълнение. При това най-вече в приходната му част и конкретно в очакваните приходи от продажба на земи. Затова и в повечето комисии преобладаваха гласовете „въздържал се”, а комисията по нормативна уредба пък дори излезе с отрицателно становище за така предложения бюджет. Съветникът Атанас Узунов изрази позицията си, че в момента на съветниците бюджетът може им да прилича на „надут балон”, но от тях зависи дали този балон ще се спука. Това зависи както от водената от тях политика, така и от водената политика от местните кметове. 

Узунов, като председател на икономическата комисия, също така представи редица предложения за съкращения в разходната част на бюджета, които да намалят общата му сума с 218 000 лв. Сред тези предложения влизаха намаляване на представителните разходи на кмета на общината от 30 000 на 15 000 лв., намаляване на разходите за адвокатски хонорари от 60 000 на 30 000 лв., намаляване на парите за зимно снегопочистване, пътни знаци, осветление, материали за работещите във временната заетост. Сред предложенията бяха и отпадане на ремонтите на няколко читалища в общината – конкретно тези в Симеоновец, Ковачево, Карабунар и Варвара. В крайна сметка с две гласувания предложените промени бяха приети от съветниците с 11 гласа „за”, 6 гласа „против” и един „въздържал се”. С тях бюджетът бе намален в разходната си част с около 218 000 лв. и „падна” под 13 милиона. 

Тема в заседанието бяха и кметските заплати. Кметовете на населени места бяха внесли протокол от своя среща от 17 февруари с „пожелание” за известно увеличение. Протоколът обаче бе оттеглен, когато кметът на общината Бошев разясни, че поради взетото решение да не се прави оптимизация на служителите по кметства (поради и без това малкия им брой), няма откъде да дойдат парите за увеличение. Общинският съветник Лазар Влайков предложи ако има увеличение, то да е пропорционално с еднакъв процент за всички кметове. Предложението бе парите от това да дойдат от заплатите за двете заместник-кметски позиции в общината, които стоят свободни в момента. В настъпилия спор с участието и на някои кметове, кметът Бошев заяви, че се отказва от увеличението на своята заплата с 450 лв., като предварително е имал подготвена декларация за това. За него увеличението не е било самоцел и е направено от секретаря и финансистите. По-късно в сесията предложението на Влайков бе прието с 12 гласа „за”, един „против” и шестима „въздържали се”, въпреки опитите на общинска администрация да обясни, че парите за повишенията на заплатата на кмета на общината и на заплатите на кметовете по населени места идват от „различни места”. 

Бяха направени и други, макар и по-козметични промени по бюджета. По предложение на съветника Йордан Митров, по-късно подкрепено и от д-р Йовчев, парите, предвидени за ремонт на ул. „Гурко” в Септември бяха пренасочени за по-важните „Симеон Велики” и „Дунав”. Също така бяха гласувани две суми от по 1500 лв., които общината да дари на две болни момчета, нейни жители, на които им предстоят операции в чужбина. Бе гласувана и месечна стипендия за една година за момче без родители от гр. Септември, което в момента е студент по медицина. 

Не се мина и без скандали и спорове. От администрацията заявиха, че „този бюджет не коренспондира с управленските виждания” на кмета Бошев, а „плод на вижданията на съвета”. Финансистите посочиха, че съветът прави промени, за които искат да бъдат веднага отнесени и балансирани, а това нямало как да стане, защото зад „всяко нещо има някаква логика”. Относно предложението за увеличение на заплатите на кметовете, от администрацията обърнаха внимание на това, че някои от тях (служителите в администрацията) са на минимална заплата, а работят денонощно, за да изпълнят изискванията на съветниците. Тази забележка обаче не бе взета под внимание. 

Кметът Бошев също изрази несъгласието си с някои от предложените съкращения в разходната част на бюджета, неколкократно напомняйки, че бюджетът е отворена система и някои от сумите са прогнозни, може да не се изпълнят, но е хубаво да останат в сегашния си вид (например парите за снегопочистване). Въпреки всичко, в края на обсъжданията той бе доволен, че е приет бюджет и благодари на съветниците, като каза, че мисли, че и с „тази ситуация ще се справят”. 

Имаше търкане и на партийна основа. След приемане на бюджета, председателят на групата на БСП в общинския съвет Сергей Стойнов излезе на трибуната, за да изрази позицията на групата си, че те не приемат предложения бюджет и направените промени. Съветниците от БСП смятат, че приходната част е много завишена, очакваните приходи няма да бъдат събрани и това ще се отрази в следващия бюджет. Също така не смятат, че принципът за равнопоставеност е бил заложен в списъка за капиталови разходи и ремонти – според тях в някои населени места в продължение на няколко години се инвестират средства, а други са забравени. Представителите на БСП смятат да излязат с декларация за несъгласието си в местния вестник. 

От групата на ГЕРБ отговориха, че това е поредният път, в който групата на БСП обвинява в тенденциозност. Те контраатакуваха с въпроса как са се намерили 400 000 лв. за проект за водопровод в Горно Вършило и чии интереси обслужват тези пари. Стойнов отговори, че са осигурили не само 400 000 лв. за общината, а много повече, и смятат с помощта на управляващите да осигурят още средства. Спорът се завихри около един от планираните проекти, свързан с изграждане на водопровод в с. Горно Вършило и прилежащата му вилна зона. Във възникналия спор се включиха и кмета на общината, някои съветници, дори администрацията. 

Важното обаче е, че бюджетът бе приет и бяха избегнати евентуалните проблеми от още едно забавяне. Ще ви информираме веднага след като решенията от проведеното заседание бъдат публикувани в сайта на общината.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Уважаеми гости, в случай, че не разполагате с Google профил, от падащото меню изберете опцията "Анонимен", след което публикувайте коментара си. Друг вариант е също от падащото меню да изберете "Име и URL адрес", да посочите такива и тогава да коментирате. Благодарим ви и ви желаем приятни и интересни мигове в нашия блог!