четвъртък, 21 май 2015 г.

ОБЯВА

     
От 25.05.2015 година Агенция по заетостта стартира нова процедура по приемане на заявки по Проект ”Нова възможност за младежка заетост” Схема 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 “МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” Работодателите могат да заявяват работни места за стажанти/обучаващи се по време на работа по Проекта във всички сфери на икономиката, с изключение на селското, горското и рибно стопанство. Работодателят посочва в Заявката за стажуване/обучение по време на работа за всяка позиция: - длъжност, - код по НКПД; - брой работни места; - място на работа (адрес на работното място); - изисквано образование (приложимо е за лица, които кандидатстват за стажуване) - допълнителни умения - кратко описание на дейностите при изпълнение на длъжността. Работодателят извършва подбор измежду насочените от дирекции “Бюро по труда” безработни лица за заемане на заявеното работно място за стажуване/обучение по време на работа. За допълнителна информация: Дирекция „Бюро по труда”-Септември, телефон 03561/20-56

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Уважаеми гости, в случай, че не разполагате с Google профил, от падащото меню изберете опцията "Анонимен", след което публикувайте коментара си. Друг вариант е също от падащото меню да изберете "Име и URL адрес", да посочите такива и тогава да коментирате. Благодарим ви и ви желаем приятни и интересни мигове в нашия блог!